งานเลี้ยงต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว