คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ