ปิดความเห็น บน

46643943_1941722992563181_1505538594486353920_n46519632_1941722245896589_7406657791848349696_n46878261_1941723055896508_1168620112584900608_n46525782_1941722112563269_5955909287703216128_n46508727_1941722805896533_2784526254043299840_n44461496_350482089056077_5118525286438141952_o44336843_350479952389624_4241603027426869248_o44355485_350482445722708_239783591729430528_o44434925_350479632389656_614344210690080768_o41954962_1854551197947028_2024266082864332800_n42254132_502152283597315_6348536626464948224_n42182249_1854550811280400_2250191198109040640_n39934500_2369936859900135_3665139822697119744_n39900602_236165380432580_7515315787217764352_n39942285_2088028404565348_8903899961217777664_n39974428_226766581516950_8876098143989530624_n39937364_246390742748444_3954184674972008448_n39942275_2253792024649298_2109808396742950912_n39931056_1907825919264215_4937657719613030400_n39947199_1890988317643961_6345209542934003712_n39942811_492709781205324_343286930558943232_n39956137_240535263310720_635705204766932992_n39957123_264446760870295_8472417148545794048_n39955725_1658555370921348_6014323913830432768_n39930163_309250809838741_450643228715122688_n39970235_2099245773427774_769224498070159360_n31870972_1674037765998373_1961260484590043136_o39946607_2183459098589020_3243256850342215680_n31235033_1666133436788806_1870338470770114560_o44255089_350480482389571_147028030601035776_o44317212_350481709056115_835863518417780736_o44324944_350483745722578_2421412328516878336_o44324883_350480152389604_505110599508688896_o44271258_350479992389620_8302179316540637184_o44245451_350483492389270_6802622894238072832_o44267156_350489905721962_8133287428501798912_o44298400_350489985721954_5407188990430281728_o44300745_350490139055272_7313074835335151616_o44305350_350489579055328_4362340261833998336_o44307046_350490015721951_82609504050479104_o44337480_350490255721927_5131335181017284608_o44346328_350490132388606_2005617884620914688_o44406483_350481832389436_2156961605735153664_o44416481_350489185722034_2769687498517905408_o46501359_1941722692563211_973007798478569472_n46506313_1941722912563189_7222781007726903296_n46508174_1941722809229866_5779110429296951296_n46510302_1941722889229858_3224852026420625408_n46512123_1941723042563176_6938108144396533760_n46521555_1941722935896520_5881145387527438336_n46524244_1941723199229827_6643095422178951168_n46624208_1941722435896570_2471200560074719232_n46651906_1941722815896532_1623448731095400448_n46686055_1941722689229878_598638846728470528_n46718935_1941722105896603_4579717193863790592_n46744444_1941722795896534_2749608105502310400_n46758558_1941723112563169_6977585422197063680_n55492893_2121642717904540_3866096510638751744_n55869215_2121642674571211_5103322386405523456_n

โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ หอประชุมอาคารต้นพอก ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย วันที่ 1 เมษายน 2562
โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบล วันที่ 2 เมษายน 2562
โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ อบตชีทวน วันที่ 22-23 เมษายน 2562
โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ อบต.ก่อเอ้ วันที่ 29-30 เมษายน 2562
โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ เทศบาลตำบลเขื่องใน วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562
โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ เทศบาลตำบลห้วยเรือ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562

ข่าวการศึกษา

      ปิดความเห็น บน ข่าวการศึกษา
  ประกาศ ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า เทา – ชมพู อย่างเป็นทางการ
  ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ตารางสอบปลายภาค 2/2561 อาจารย์-นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ คลิกที่นี้……
  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ TCAS’62 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 🕛ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑เริ่มกรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ที่ https://admission.ubru.ac.th ข้อมูล : งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี…ประกาศ!! วันปิด – เปิด ภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ – ปิด ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เปิด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

   งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คลิกดูรายละเอียด

      ปิดความเห็น บน

  แบบฟอร์มการพิมพ์รายงานการวิจัย
  แบบฟอร์มขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร 
  แบบฟอร์มหนังสือขอลาพักผ่อน
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 แบบฟอร๋มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ 
  แบบฟอร์มขอลงทะเบียน Mac Address (ฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว) (สำหรับบุคลากร)
   Download 13 Font Thai Free  ฟอนต์ราชการไทยรวม 13 ฟอนต์ คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์