ปิดความเห็น บน

39934500_2369936859900135_3665139822697119744_n39900602_236165380432580_7515315787217764352_n39942285_2088028404565348_8903899961217777664_n39974428_226766581516950_8876098143989530624_n39937364_246390742748444_3954184674972008448_n39942275_2253792024649298_2109808396742950912_n37792567_1777767732292042_3794227469960085504_n37763947_1777767742292041_5007353936336650240_n37797051_1777768155625333_5187015678208507904_n37798973_1774731729262309_6339037546080632832_n39931056_1907825919264215_4937657719613030400_n39944449_235565150492870_2331369893934399488_n39947199_1890988317643961_6345209542934003712_n39942811_492709781205324_343286930558943232_n39956137_240535263310720_635705204766932992_n39957123_264446760870295_8472417148545794048_n39955725_1658555370921348_6014323913830432768_n39945328_677700402591805_7709551856363503616_n39930163_309250809838741_450643228715122688_n39966141_269347630457119_6466653093302894592_n31713336_231088607662093_1882807757262815232_o39970235_2099245773427774_769224498070159360_n39962111_301146767106751_8621971865457393664_n36992467_1166979963440874_6817820412676669440_nDSCF069231870972_1674037765998373_1961260484590043136_o39946607_2183459098589020_3243256850342215680_n31739793_231088310995456_248616999427506176_o31235033_1666133436788806_1870338470770114560_o31223856_1666134203455396_350428443264942080_o29064073_1640795042655979_7298948052566281145_o28336990_1606489749419842_5821763231028592883_o

      ปิดความเห็น บน

-ประกาศรับสมัคร ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อคัดเลือกมารับราชการ สังกังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ดูรายละเอียดที่นี้
สมัครสอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ผู้กู้รายเก่าช้นปีที่ 1 (เข้าปีการศึกษา 2561 รหัส นศ.61 ) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys125611.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานกองทุนนักศึกษา 045-352000 ต่อ 1036,1018

      ปิดความเห็น บน


  แบบฟอร์มขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร 
  แบบฟอร์มหนังสือขอลาพักผ่อน
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 แบบฟอร๋มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ 
  แบบฟอร์มขอลงทะเบียน Mac Address (ฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว) (สำหรับบุคลากร)
   Download 13 Font Thai Free  ฟอนต์ราชการไทยรวม 13 ฟอนต์ คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์