ปิดความเห็น บน

44461496_350482089056077_5118525286438141952_o44336843_350479952389624_4241603027426869248_o44355485_350482445722708_239783591729430528_o44434925_350479632389656_614344210690080768_o41954962_1854551197947028_2024266082864332800_n42254132_502152283597315_6348536626464948224_n42182249_1854550811280400_2250191198109040640_n39934500_2369936859900135_3665139822697119744_n39900602_236165380432580_7515315787217764352_n39942285_2088028404565348_8903899961217777664_n39974428_226766581516950_8876098143989530624_n39937364_246390742748444_3954184674972008448_n39942275_2253792024649298_2109808396742950912_n39931056_1907825919264215_4937657719613030400_n39947199_1890988317643961_6345209542934003712_n39942811_492709781205324_343286930558943232_n39956137_240535263310720_635705204766932992_n39957123_264446760870295_8472417148545794048_n39955725_1658555370921348_6014323913830432768_n39930163_309250809838741_450643228715122688_n39970235_2099245773427774_769224498070159360_n31870972_1674037765998373_1961260484590043136_o39946607_2183459098589020_3243256850342215680_n31235033_1666133436788806_1870338470770114560_o44255089_350480482389571_147028030601035776_o44317212_350481709056115_835863518417780736_o44324944_350483745722578_2421412328516878336_o44324883_350480152389604_505110599508688896_o44271258_350479992389620_8302179316540637184_o44245451_350483492389270_6802622894238072832_o44267156_350489905721962_8133287428501798912_o44298400_350489985721954_5407188990430281728_o44300745_350490139055272_7313074835335151616_o44305350_350489579055328_4362340261833998336_o44307046_350490015721951_82609504050479104_o44337480_350490255721927_5131335181017284608_o44346328_350490132388606_2005617884620914688_o44406483_350481832389436_2156961605735153664_o44416481_350489185722034_2769687498517905408_o

ข่าวการศึกษา

      ปิดความเห็น บน ข่าวการศึกษา
  ตารางการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Downloand

  ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  ตารางสอบปลายภาค 2/2561 อาจารย์-นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ คลิกที่นี้……

  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ TCAS’62 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 🕛ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑เริ่มกรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ที่ https://admission.ubru.ac.th ข้อมูล : งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี…ประกาศ!! วันปิด – เปิด ภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ – ปิด ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เปิด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

   งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คลิกดูรายละเอียด

      ปิดความเห็น บน

  แบบฟอร์มการพิมพ์รายงานการวิจัย
  แบบฟอร์มขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร 
  แบบฟอร์มหนังสือขอลาพักผ่อน
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 แบบฟอร๋มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ 
  แบบฟอร์มขอลงทะเบียน Mac Address (ฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว) (สำหรับบุคลากร)
   Download 13 Font Thai Free  ฟอนต์ราชการไทยรวม 13 ฟอนต์ คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์