::: อัตลักษณ์ (Uniqueness) : สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น (Create Wisdom and Lead in Local Development)  ::: อัตลักษณ์ (Identity) : ศึกษาดี มีจิตอาสา (Well Education and Voluntaty Minded)

รับสมัครอบรม"ความรู้ภาคทฤษฏีแก่ผู้ขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถ" สำหรับบุคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ส.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐

         ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ซึ่งมีอายุครบ  ๑๘  ปี  บริบูรณ์  เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  โดยการรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึง  วันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  

กำหนดการรวมและกำหนดการนำเสนอกลุ่มย่อย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

        กำหนดการรวมและกำหนดการนำเสนอกลุ่มย่อย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วม "กิจกรรมสุนทรภู่ร่วมเชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ" วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ขอเชิญร่วม "กิจกรรมสุนทรภู่ร่วมเชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ" วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0"

new1

         ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0"
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 5

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานราชการ
  • ข่าวการศึกษา
  • รับสมัครพนักงานราชการ
next
prev

pusits

      

584817
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
150
458
534971
3433
4709
584817
Your IP: 23.20.166.68
Server Time: 2017-09-19 16:40:21